Նկարագրել Կոմիտասին և Հերիքնազին

Կոմիտասը շատ մտահոգ մարդ էր, եթե նա բարի չլիներ ապա չեր լսի մեծ մորը և կմերժեր անդրանիկի մասին տեղեկություն բերելը:Նա շատ լավ էր ստեղծագործում երգեր:Կոմիտասը պանդուխտ էր: Կոմիտասը միշտ հագնում էր  սև վեղարներ: Հերիքնազը գեղեցիկ աղջին էր: Նա սպասում էր իր ամուսնուն:Նա միշտ կուժն առնում էր ելնում էր սարը սառը ջուր էր վերցնում և տալիս պանդուխտներին, որ իմանա իր ամուսնուց լուր կա, թե ոչ :

Advertisements

2018-2019 ուսումնական տարվա անհատական պլան

2018_2019 ուսումնական տարվա անհատական պլան

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք

Ընտրության գործունեություն -Նկարչություն

Մարզական ակումբ -մարմնամարզություն

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում —  չեմ հաճախում

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -անգլերենի

Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբեր, թարգմանչական նախագծեր :

Տնային աշխատանք — բոլորը

Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից չեմ

Հայոց լեզու 6

Բազում+պատիկ-բազմապատիկ ուա

Բազում+անալբազմանալուա

Ամուր+անալամրանալուա

Բույր+ավետբուրավետյ

Կապույտ+ակկապուտակ

Բույս+ական-բաուսական-յ

Ողջույան+անալ-ողջանալ-յ

Որդի-ակ-որդյակ-ի-յ

Ոսկի+յա-ոսկյա-ի

Գրք-գրքեր, գրքի, գրքով, գրքից

Առու-առուներ, առվի, առվով, առվից

Ծաղիկ-ծաղիկներ, ծաղկի, ծաղկով,  ծաղկից,

Լուսին-լուսիններ, լուսնի, լուսնով լուսնից

Երկինք-երկիքներ, երկնքով, երկնքի, երկնքից,

Ջուր-ջրեր ջրի, ջրից, ջրով,

Հեռագիր-հեռագրեր,  հեռագրի, հեռագրով հեռագրից:

Եգիպտոս

1.Հին Եգիպտոսի աշխարհագրական դիրքը , 21-րդ դարում այդ տարածքում ինչ պետություն է ձևավորվել:

Եգիպխտոս:

2.Համեմատիր/15-20 նախադասությամբ/Հին եգիպտական մայրաքաղաք Մեմֆիսը և 21-րդ դարի Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության մայրաքաղաք Կահիրեն:

Կահիրեն գտնվում է Նղոս գետի ափի մոտ:Շրջապատի մի շարք քաղաքների (Գիզա, Շուբրա Էլ Ղեյմա, Հելուան) հետ ստեղծվել է հսկայական քաղաքային ագլոմերացիա՝ Մեծ Կահիրե՝ 16 մլն բնակչությամբ։

 

3.Ովքեր էին փարավոնները:

Եգիպտոսի հզոր արքաներից Ռամզես Երկրորդ/գրավոր փոքրիկ հետազոտություն անցկացրու անդրադառնալով  նշված կետերին, նյութդ պետք է ունենա նախաբան, ընթացք, վերջաբան, վերջաբանը ամփոփիր քո  կարծիքը հայտնելով տվյալ արքայի մասին/,

  • Գահ բարձրանալը,
  • աշավանքները,
  • հաշտության պայմանագիրը-<<Հավերժ բարեկամներ>>,
  • մշակույթը.

Եգիպտոսը գտնվում է Աֆրիկայի հյուսիս արևելքում Նեղոս գետի ափին:Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսին անվանում էր Նեղոսի պարգեվ: Ք.Ա 4-րդ հազարամյակին Նեղոսի  ափին ստեղծվել է 40 փոքր թագավորություններ:31 դարում Մինա թագավորը ստեղծեց մեկ միացյալ թագավորություն Մենֆիս մայրաքաղաքով:Մեմֆիս նշանակում է սպիտակ պարիսպ:Եգիպտոսում արքաներին անվանում են փարավոններ, փարավոնները համարվում էին աստծո որդիներ:Այդ պատճառով նրաց համար կառուցում էին դամբարաններ, բուրգեր, որոնք համարվում են աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը:Եգիպտոսը աշխարհակալ պետություն էր նա պատերազմում էր խեթական թագավորության հետ նրա զորքերը հասել են Եփրատ մինչև հայկան լեռներ:Ռամզես
IIթագավորը Ք.Ա. 1274թ. Ասորիքում կնքում են հավերժական բարեկամության պայմանագիր պայմանագիրը ամրապնդվում է Ռամզեսի և խեթական արդայադստեր ամուսնությանբ:

Ֆիզիկական չափում

Այսօր ես իմ դասընկերների հատ արեցինք մի ֆիզիկական չափում: Հայկը և Սելլան պահում էին վարկյանաչափը ես և Էլենը հաշվում էինք մետրերը:Հայկը և Ֆելիքսը բաց էին թողնում կրիաներին, իսկ Արթուրը և Շանթը բռնում էին կրիաներին:Առաջին խմբի կրիան գնաց  5 մետր 21 վարկյան, իսկկ երկրորդ խմբի կրիան 4 մետր 1րոպե 19 վարկյան: Հաշվեք նրանց արագությունը:

Գրաբարյան առաջադրանք

Վարդան Այգեկցի

                                                      Առիւծ եւ աղուէս

 

Առիւծ մի կորիւն ծնաւ, եւ ժողովեցան կենդանիքն ի տես եւ յուրախութիւն: Գայ աղուէսն ի մէջ բազմամբոխին եւ մեծահանդիսիւ նախատեաց զառիւծն յատեանն բարձր ձայնիւ եւ անարգեաց, թէ`

 — Ա՞յդ է քո կարողութիւնդ, զի մի՛ կորիւն ծնանիս եւ ոչ բազում: Շարունակել կարդալ Գրաբարյան առաջադրանք

Կուժն առա ելա սարը

Կոմիտասը գյուղ էր գնացել և քնել էր տան կտուրում, խոտերի մեջ:Առավոտյան , երբ աչքերը բացեց ծղրիդները դեռ երգում էին: Կոմիտասն արթնացավ մեծ մայրիկի ձայնից, որ գոմից հանում էր անասուններին:Նա ձայն տվեց հարսին ՝ Հերիքնազին, որ օգնի իրեն:Հերիքնազը ներս է անում գոմեշին, վերցնում է կուժը և գնում է սար աղբյուրից ջուր բերելու: Մեծ մայրը ասում է, թե ինչու ես այդքան շուտ գնում:

-Անդրանիկն էլ այսքան վաղ գնաց,-պատասխանեց հարսը:                                                          Կոմիտասը լսեց  այդ խոսակցությունը և տխրեց Հերիքնազի համար, որ ամուսինը գնացել էր պանդխտության ու լուր չունեին նրանից: Նայում էր նա հարսի հետևից և մտքում ծնվում էր մեղեդի. Կուժն առա ելա սարը: Երբ Կոմիտասը ուզում է ձին նստի ու գնա  մեծ մայրը հուզված խնդրում է Կոմիտասին.

-Եթե լուր ունենաս Անդրանիկից մեզ իմաց արա:Իսկ Հերիքնազը լուռ ու տխուր լսում էր նրաց խոսակցությունը: Եվ այդպես ծնվում է Կոմիտասի այս երգը:

Ատամների խնամք

Մինջև երկու տարեկանը ունենում է 20 հատ  մանր ատամ որոնք կոչվում են կաթնատամ:6-7 տարեկանից դրանք սկսում են թուլանալ  շարժվել թափֆել և փոխարինում են հիմնական, մշտական ատամները:Հասուն  մարդը ունենում 32 ատամ:      Ատամները արտաքինից ծածկված են ամուր նյություով՝էմալ:Սննդի մանցորդներ քայքայում են էմալը, առաջացում է կարիես :Անամները մաքրում ենք մածուկով և խոզանակով.առավոտյան և երեկոյան քնելուց առաջ:Մածուկը պիտի լինի տարիքին համապատասխան խոզանակը միջին կոշտության: Մածուկը վերձնում ենք վոսպի հատիկի չափ մաքրում ենք մոտ երկու րոպե:Ատամները մաքրելու տեխնիկան տես Այստեղ

Բնագիտություն

Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

  1. Ինչ է մեխանիկական շարժումը;

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլմարմինների նկատմանբ անվանում ենմեխանիկական շարժում:

  1.  Ինչ է արագությունը: Ինչպես այն հաշվել:

Մարմնի անցած ճանապարհը ժամանակի ընթացքում կոչվում է արագություն:                       Արագությունը գտնելու համար պետք է ճանապարհը բաժանել ժամանակին:V=s/t

  1.   Որն է հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժումը

Երբ հաստատուն ժամանակի ընթաքում անցնում է իր ճանապարհը դա հավասարաչափ շարժում է:Իսկ երբ ժամանակը անկայուն է անացած ճանապարհն է լինում է անհավասարաչափ: